Wéber Kati

Láng Eszter írása Bródy Andrásról

IN MEMORIAM BRÓDY ANDRÁS

Elment ő is, a magyar matematikai közgazdaságtan nagy öregje, Bródy András. Alakja már életében legendássá vált, a családi indíttatás, emberi kvalitásai, szakmai tudása, elméje csillogása, jóízű humora, pazar előadásai, intelligenciája, egyetemes műveltsége, szellemének mélysége, szabadsága és könnyed eleganciája predesztinálta a legendákat. Karunk és folyóiratunk, a Competitio és szerkesztőbizottsága, s mindazok, akik valaha is kapcsolatban voltak vele, előadásait hallgatták, társaságát élvezték, de azok is, akik csak tanórákon hallhattak felőle, búcsúznak tőle. Van oka a gyásznak: a magyar közgazdaság-tudomány nemzetközileg ismert és tekintélyes tudósát, szerkesztőbizottságunk pedig nagyra becsült alapító tagját vesztette el. Alakja sokáig itt fog élni bennünk. A Közgazdasági Szemle e havi számában még megjelent utolsó cikke. Az Élet és Irodalom egyik nyári számában szép méltatást olvashattunk tudományos teljesítményéről Csató Katalin tollából. De most már csak a nekrológokat, barátok, kollégák írásait. És persze könyveit. A Ciklus és szabályozás, a Lassuló idő, de publicisztikai írásai is alapmunkák egy közgazda, egy társadalomtudós számára, szívóssága, szakmai igényessége, munkaszeretete, kutatói kíváncsisága pedig példaként szolgálhat a következő generációk előtt is.

Láng Eszter

főszerkesztő