Wéber Kati

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK

1955.

 • A minőség javításának és az önköltség csökkentésének néhány problémája. In: Közgazdasági Szemle, 1955. 3-4.sz. 453-461.p.
 • A minőségjavítás néhány üzemgazdasági kérdése a kohászatban. In: Közgazdasági Szemle, 1955. 9.sz. 1078-1086.p.

1956.

 • Az ipari termelés egyenletességének (ütemezésének) vizsgálata. Beszámoló az eddig végzett munkáról: 21-2. rész. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézete, 1956. 74 p.
 • Az egyenlőtlen termelésről. In: Többtermelés. 1956. 9.sz.
 • Az árrendezés problémája. (Rényi Alfréddal). In: Az MTA Matematikai Kutatóintézetének Közleményei. 1956. 3.sz. 325-335.p.
 • A hóvégi hajrá és gazdasági mechanizmusunk. In: Közgazdasági Szemle, 1956. 7-8.sz. 870-873.p.

1957.

 • A hóvégi hajrá és a készletek. In: Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve, 1. Bp. : Akadémiai K., 1957. 203-218.p.
 • A nehézipar néhány fajlagos mutatójának alakulása. (Kísérlet az input-output módszer alkalmazására). In: Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve, 1. Bp. :Akadémiai K., 1957. 134-155.p.
 • Input-output : Módszer a nemzetgazdasági folyamatok elemzésére. In: Közgazdasági Szemle, 1957. 2.sz. 145-165.p.

1958.

 • Az eleven és holt munka részaránya a termék értékében. In: Statisztikai Szemle, 1958. 4.sz. 300-307.p.
 • Az ágazati kapcsolatok mérlegének elméletéhez. In: Közgazdasági Szemle, 1958. 8-9.sz. 823-836.p.
 • Az ipari ágazati termékmérlegei. Időközi beszámoló. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1958. 115 p.

1959.

 • O rascete ksovennych kapitalnych zatrat - Materialü naucsnoj konferencii predstavitelej institutov ekonomiki stran socializma v Varsave 19-22. X. 1959. Warszawa : PAN Institut Ekonomiki, 1959. 189-208. p.
 • A gépipar anyagfelhasználási mutatóinak alakulása és pontossága. Bp. : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1959. 37 p. (Az MTA közgazdaságtudományi Intézetének Közleményei; 3.sz.)
 • A gépipar anyagfelhasználási mutatóinak vizsgálata. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve, 2. Bp. : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1958-1959. 153-166.p.
 • Vállalati és népgazdasági megtakarítás. Az MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei. 1959. 1.sz. 11-14.p.
 • Adalékok a Forradalmi kormányzótanács szocializálási rendeletéhez. In: Közgazdasági Szemle, 1959. 3.sz. 309-317.p.
 • A gépipar kooperációs kapcsolatainak néhány problémája, különös tekintettel a beruházási igényekre. Beszámoló a gépipar négyzetes termékmérlegére vonatkozó 1958. évi munkáról. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1959. 45 p.
 • Tárgymutató A tőke három kötetéhez. Bp. : Kossuth K., 1959. 124 p.

1960.

 • Az ágazati kapcsolatok mérlege és a közvetett beruházások. In: Közgazdasági Szemle, 1960. 5.sz. 561-580.p.
 • A közgazdasági "modellek" kérdéséhez. In: Közgazdasági Szemle, 1960. 8-9.sz. 954-963.p.

1961.

 • Matematikai módszerek alkalmazása a vállalatvezetésben. Iparvállalatok vezetése és szervezése: Tanulmányok (szerk. Fáth J.). Bp. : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1961. 95-128. p.
 • Az ágazati kapcsolati mérleg összehasonlító rendszerben való kidolgozása. (Ausch Sándorral). In: Közgazdasági Szemle, 1961. 2.sz. 171-179. p.
 • Az ágazati kapcsolati mérlegszámítások hibakorlátairól. In: Statisztikai Szemle. 1961. 1.sz. 31-47. p.
 • A bruttó és a nettó termelés viszonyáról. In: Közgazdasági Szemle, 1961. 11.sz. 1352-1362. p.
 • A beruházások távlati tervezésének egy fontos mutatójáról. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1961. 141 p.
 • K. Marx: Értéktöbbletelméletek. Második rész. Fordítás. Bp. : Kossuth K., 1961. 582 p.

1962.

 • A termelési árak és az átlagprofitráta unicitásáról. Egy konvergens számítási eljárás. Hozzászólás. Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. A Budapesten, 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia "A" tagozatának anyaga. Bp. : Akadémiai K., 1962. 211-215.p.; 235-236.p.
 • Matematikai programozás. 1. Lineáris programozás. Egyetemi jegyzet, Bp. : Tankönyvkiadó, 1962. 200 p.
 • Matematikai programozás. 2. Sztochasztikus programozás. Egyetemi jegyzet, Bp. : Tankönyvkiadó, 1962.
 • The unicity of the prices of production and of the average rate of profit. Input-output tables. Their compilation and use. Scientific Conference Statistical Problems. Budapest, 1-5. June, 1962. Branch A. Bp. : Akadémiai K., 1962. 243-249. p.

1963.

 • A termelés tőkeigényességéről. In: Közgazdasági Szemle, 1963. 3.sz. 303-317. p.
 • A termelés tőkeigényessége. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1963. 21 p.

1964.

 • Az importtermékek belföldi árának megállapításához. In: Közgazdasági Szemle, 1964. 4.sz. 431-443. p.
 • Az importszorzóról és alkalmazásáról. In: Közgazdasági Szemle, 1964. 7-8.sz. 808-820. p.
 • Három árrendszerről. In: Közgazdasági Szemle, 1964. 12.sz. 1426-1436. p.
 • Az ágazati kapcsolatok modellje. A felhasznált absztrakciók, azok korlátai és a számítások pontossága. Bp. : Akadémiai K., 1964. 218 p.

1965.

 • Three types of price systems. Economics of Planning. 1965. No.3. 58-66. p.
 • A simplified growth model. Cambridge. Mass.: Harvard Univ., 1965. 11 p.
 • Computable price systems. Cambridge, Mass.: Harvard Univ., 1965. 11 p.
 • The model of expanding reproduction. Colloquium on applications of mathematics to economics. Bp. : Akadémiai K., 1965. 61-63. p.
 • A gazdasági növekedés üteme. In: Közgazdasági Szemle, 1965. 11.sz. 1354-1367. p.

1966.

 • Észrevételek Berend T. Iván könyvéről. In: Közgazdasági Szemle, 1966. 1.sz. 93-97. p.
 • Beszámoló egy tanulmányútról. MTA II. oszt. Közl. 15. 1966. 129-140. p.
 • Gazdasági fejlődésünk néhány idősora 1924-1964: Kísérlet a főbb növekedési adatok összehasonlítására és elemzésére. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1966. 33 p.
 • A simplified growth model. The quarterly Journal of Economics, 1966. February. 137-146.p.
 • A termelés tőkeigényessége a kapitalizmusban. Az állóalapok és a termelés összefüggése a magyar iparban. Bp. : Akadémiai K., 1966. (Szerzők: Bródy András és Rácz Jenő) 13-71. p.

1967.

 • A vállalati döntések előkészítésének matematikai modelljei. Bródy András (szerk.) Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967. 177 p.
 • O linejnych modeljah v planirovanii. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1967. 27 p.
 • A gazdaság lineáris matematikai modelljéről. In: Közgazdasági Szemle, 1967. 2.sz. 168-181. p.
 • Gazdasági növekedésünk üteme 1924-től 1965-ig. In: Közgazdasági Szemle, 1967. 4.sz. 417-431. p.
 • A gazdaság duális felfogása Marx "Tőke"-jében. In: Közgazdasági Szemle, 1967. 9.sz. 1009-1021. p.
 • On linear models of the economy. Acta Oeconomica, 1967. No. 3. 171-188.p.
 • Dual concept of the economy in Marx's "Capital". Acta Oeconomica,  1967. No.4. 309-325.p.

1968.

 • Ciklus és mérlegegyensúly. In: Szigma, 1968. 1.sz. 42-47.p.

1969.

 • Érték és újratermelés : Kísérlet a marxi értékelmélet és újratermelési elmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1969. 357 p.
 • A hosszabb távú tervezés egy matematikai modelljéről. In: Gazdasági fejlődés és tervezés. Bp. : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969. 11-26. p.
 • Beszámoló a dinamikus ÁKM-modellel végzett első magyarországi számításokról. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1969. 43 p.
 • Methods of analysis and forecasting applied in Hungary. Acta Oeconomica, 1969. No.3. 299-314. p.
 • The rate of economic growth in Hungary, 1924-1965. Is the business cycle obsolete? (ed. M. Bronfenbrenner.) New York: Wiley, 1969. 312-327. p.

1970.

 • Proportion, prices and planning. A mathematical restatement of the labor theory of value. Bp. : Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 1970. 194 p. (Utánnyomás: 1972)
 • Durchschnittliche Verzögerung in der Wirtschaft. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1970. 9. p.
 • Contributions to input-output analysis (ed. A. Bródy - A.P. Carter). Amsterdam: North Holland Publishing Co. 345 p. (Utánnyomás: 1972, 1978).
 • Applications of input-output analisys (ed. A. Bródy-A.P. Carter). Amsterdam: North Holland Publishing Co. 385 p. (Utánnyomás: 1972, 1978).

1971.

 • Les méthodes de l'analyse et de la prévision économique. Études, 1971. No.2. Bp. : Inst. de Sciences Économique. 135-160. p.
 • Bericht über die ersten Berechnungen mit einer dynamischen Verflechtunksbilanz in Ungarn. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1971. 40 p.
 • A gazdasági elemzés és előrebecslés módszerei. Népgazdaságunk fejlődésének időszerű kérdései. Bp. : Kossuth K., 1971. 275-297. p.

1972.

 • Input-output techniques (ed. A. Bródy-A.P. Carter) Amsterdam: North Holland Publishing Co. 1972. 600 p.

1973.

 • A piac működéséről. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1973. 24 p.
 • A tőke szerves összetételéről. Hozzászólás. In: Közgazdasági Szemle, 1973. 10.sz. 1209. p.
 • Szabályozási modellekről. In: Szigma, 1973. 2.sz. 93-103.p.
 • A válságelmélet kérdéséhez. In: Közgazdasági Szemle, 1973. 12.sz. 1381-1394. p.

1974.

 • A piac működéséről. In: Közgazdasági Szemle, 1974. 2. sz. 139-147. p.

1975.

 • The logic of market behaviour. Acta Oeconomica, 1975. No. 1. 49-58. p.

1976.

 • Proporcje, ceny i planowanie. Warszawa, 1976. 290 p.
 • Ciklus és szabályozás. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1976. 80 p.

1977.

 • Bevezető. Terv és gazdaság. Válogatott tanulmányok (Leontief, W.) Bp. : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977 240 p.
 • A ciklus egy linearizált modellje. In: Szigma. 1977. 4.sz. 241-248. p
 • Marx after Steedman. In: Acta Oeconomica, 1977. No.2. 219-222.p.

1978.

 • Planning and planning. Some comments on Professor Wassily Leontief's proposals. In: Acta Oeconomica, 1978. No.1-2. 179-181.p.
 • A struktúraváltozás ábrázolásáról. In: Szigma, 1978. 1-2.sz. 33-39.p.
 • A linearised model of the cycle. In: Acta Oeconomica, 1978. No.3. 261-267.p.
 • Ciklus és szabályozás. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1978. 171 p.

1979.

 • A növekedési ütemek méréséről.In: Gazdaság, 1979. 4.sz. 17-27. p.
 • Az értéknagyságról. In: Közgazdasági Szemle, 1979. 3.sz. 309-323. p.
 • Gazdaságunk hatékonyságáról és növekedésének lehetőségeiről. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1979. 36 p.
 • Az ágazati struktúra az ezredfordulón. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1979. 74 p.

1980.

 • Ciklus és szabályozás: Kísérlet a klasszikus piac- és cikluselmélet matematikai modelljének megfogalmazására. Bp. : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1980. 271 p.
 • A mérési vitához. In: Gazdaság, 1980. 3.sz. 124-131. p.
 • Zárójelentés az OMFB 584/III/1979.jelű 3328.sz. szerződése alapján végzett kutatás főbb eredményeiről. A termelési tényezők hatékonyságának hosszú távú alakulása. Bp. : OMFB, 1980. 3-37.p.
 • On measuring growth. In: Acta Oeconomica, 1980. No.1-2. 47-56. p.
 • On the discussion about measurement. A rejoinder. In: Acta Oeconomica, 1980. No.1-2. 191-198.p.

1981.

 • Készletről és nyereségről vezérelt zárt gazdaság. Szabályozás árjelzések nélkül. (szerk. Kornai János-Martos Béla) Bp. : Akadémiai K., 1981. 135-146. p.
 • An economy controlled by stocks and profits. Non.price control (ed. J. Kornai - B. Martos). Bp. :, Amsterdam : Akadémiai K., North-Holland, 1981. 141-161. p.
 • Mathematical models of relative prices in economic planning. Mathematical programming and its economic applications (ed. Catellani-Mazzoleni) Milano : Angeli, 1981. 83-98.p.

1982.

 • Lassuló idő. A gazdasági bajok magyarázatához. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1982. 218 p.
 • Slowdown: About our economic maladies. Bp. : HAS Institute of Economics, 1982. 231 p.
 • A tervezett és a valóságos megtakarításról. In: Szigma, 1982. 3.sz. 129-132.p.

1983.

 • Lassuló idő. A gazdasági bajok magyarázatához. Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983. 166 p. Utánnyomás: 1984.
 • A beruházási ciklus elmélete és szabályozása. In: Gazdaság, 1983. 3.sz. 57-71.p.
 • A gazdasági mechanizmus bírálatának három hulláma. In: Közgazdasági Szemle, 1983. 7-8.sz. 802-807. p.
 • A társadalmi folyamatok időszükségletéről. In: Társadalomkutatás, 1983, 3.sz. 30-41.p.
 • About investment cycles and their attenuation. In: Acta Oeconomica, 1983. No.1-2. 37-51.p.

1984.

 • Gondolatok a tervezésről. Vita a népgazdasági tervezés feladatairól az 1980-as évek Magyarországán. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1984. 116-122. p.
 • Kószálás Logaritmiában. In: Szigma, 1984. 3.sz. 146-155. p.
 • Még egyszer a transzformációs feladatról. In: Közgazdasági Szemle, 1984. 187-197.p.

1985.

 • Slowdown. Global economic maladies. Beverly Hills, London, New Delhi : SAGE Publications, 1985. 150 p.
 • Growth, cycles, crisis. IDS Bulletin. 1985. No.1. 31-35.p.
 • Mary Kaldor: A barokk arzenál. Könyvbírálat. In: Valóság, 1985. 8.sz. 111-117.p.

1986.

 • Bevezető. Sötétben tapogatózva (D. Meadows - J. Richardson - G. Bruckmann). Bp. : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Gondolat, 286 p.
 • A termelés intenzifikálásának problémái. Műszaki fejlődés - közgazdasági feltételrendszer. Bp. : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986. 153-165.p.
 • A termelés intenzifikálásának problémái. In: Közgazdasági Szemle, 1986. 11.sz. 1281-1288. p.
 • Gazdasági és termodinamikai mérés. In: Közgazdasági Szemle, 1986. 1.sz. 19-28.p.
 • A fizikai gazdaságtanról. Neumann egyensúlyi modelljének félszázados évfordulójára. In: Szigma, 1986. 1-2.sz. 41-48. p.

1987.

 • A gazdaság mozgásformáiról. (Farkas M-mel) In: Közgazdasági Szemle, 1987. 10. sz. 1178-1184. p.
 • Defence spending as a priority. Peace, defence and economic analysis (ed. Schmidt-Blackaby). London: Macmillan, 1987. 40-44. p.
 • Prices and quantities. The new Palgrawe. London: Macmillan, 1987. 957-960.p.
 • A társadalmi folyamatok időszükségletéről. Egy matematikus közgazdász töprengése a válságok kapcsán. Válság és lassulás: Miszlivetz Ferenc beszélgetése Bródy Andrással. Válság (szerk. Miszlivetz Ferenc). Bp. : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1987. 161-171.p., 172-177.p. (fejlődéstanulmányok; 9.)
 • An essay in macroeconomics. (Martinás K-val és Sajó K-val). In: Acta Oeconomica, 1985. No.3-4. 337-343.p. Megjelent 1987-ben.

1988.

 • Az orvosolhatatlan kollinearitásról. In: Szigma, 1987-88. 287-298. p.
 • Miért maradtunk el technikailag? In: Közgazdasági Szemle, 1988. 4.sz. 457-469.p.
 • A nemzetközi jövedelem méréséről. In: Közgazdasági Szemle, 1988. 7-8.sz. 818-831.p.
 • Why can't we catch up? In: The Hungarian Observer, 1988. No.1. 38-39.p.
 • Az iparban alkalmazható rentabilitási számítások elmélete és gyakorlata c. ipari minisztériumi szerződés keretében 1987-ben végzett munkáról. (Halpern Lászlóval és Molnár Györggyel) Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet 1988. 125.p.
 • World crisis: the Hungarian experience: Paper prepared for the UNRISD meeting. Kingston; Jamaica; Budapest, Hungary. December 1988
 • Seton, F: Cost, use and value. Könyvbírálat. In: Acta Oeconomica, 1988. No.1-2. 192-194.p.

1989.

 • Economics and thermodynamics. John von Neumann and modern economics (ed. Dore-Chakravarty-Goodwin). Oxford.: Claredon Press, 1989. 141-148.p.
 • Growth cycles in economics. Newton to Aristotle. Toward a theory of models for living systems (ed. Casti-Karlquist). Boston: Birkhauser, 1989. 227-244.p.
 • Védelmi kiadások és gazdasági prioritások. Hosszú béke? (szerk. Miszlivetz Ferenc). Bp. : MTA Szociológiai Kutató intézet, 1989. 134-142.p. (Fejlődéstanulmányok; 10.)
 • Forms of economic motion. (Farkas M-mel) In: Acta Oeconomica, 1987. No.3-4. 361-370.p.
 • Az informális információcseréről avagy az ökonomia megújulásáról. In: Közgazdasági Szemle, 1989. 2.sz. 129-147.p.

1990.

 • Johansen, L: Collected works. Könyvbírálat. Structural Change and Economic Dynamics, 1990. No. 1. 195-197.p.
 • Prices and qualities. Problems of the planned economy. London: Macmillan, 1990. 218-226.p.
 • Observations concerning the growth cycle. Nonlinear and multisectoral macrodynamics (ed. Vellupillai) London: Macmillan, 1990. 90-95.p.
 • A hon védelméről. In: Valóság, 1990. 6.sz. 30-37.p.
 • Mennyi az annyi? : Bevezetés a gazdasági mérés elméletébe. In: Közgazdasági Szemle, 1990. 5.sz. 521-537.p.
 • Physical (phenonemological) economics? A semi-centennial for J. von Neumann and W. Leontief. In: Acta Oeconomica, 1989. No. 3-4. 257-266.p. Megjelent 1990-ben.
 • About production lags. In: Economic System Research. 1990. No.3. 322-325.p.
 • Ungarn zwischen Plan und Markt. In: Politische Bildung. 1990. Nr. 4. 14-17.p.
 • Mi mennyi? A gazdasági mérésről ((Első vázlat). Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1990. 99 p.

1991.

 • Zwolnienie wzrostu. A globalnych schorzeniach gospodarczych. Warszawa: PAN, 1991. 178.p.
 • Denehnye volny. Vengerskij Meridian, 1991. 4. 15-26.p.
 • A tudományos eredmények megítéléséről. In: Magyar Tudomány, 1991. 7.sz. 837-840.p.
 • A pénzforgalomról. In: Közgazdasági szemle, 1991. 7-8.sz. 681-691.p.

1992.

 • A pénzforgalom egy input-output modellje : Kísérlet a multiplikátor-elmélet általánosítására és a multiplikátorok kiszámítására. In: Közgazdasági Szemle1992. 3.sz. 197-207. p.
 • A pénzügyi egyensúlyról. In: Közgazdasági Szemle, 1992. 5.sz.. 389-400. p.
 • Gazdaságunk az ezredfordulón : Előrejelzés az 1992-2004 évre. In: Közgazdasági Szemle, 1992. 10.sz. 954-970 p.
 • On measuring growth. In: Structural change and economic dynamics, 1992. No.1. 93-102.p.
 • Defence of the realm. In: Acta Oeconomica, 1991. No. 1-2. 167-176.p.
 • Gestation lags and the explanation of investment cycles in socialist economics. In: Cycles Growth in Market and Planned Economics (ed. C. Hillinger). Oxford, Clarendon Press, 1992.

1993.

 • A gazdasági mérésről: Elmélet, illusztráció és modellszintézis. In: A mérés problémája a társadalomtudományokban, Bp. : OMIKK : TÁRKI, 1993. 88-106. p.
 • A mérés problémája a társadalomtudományokban. In: A mérés problémája a társadalomtudományokban, Bp. : OMIKK : TÁRKI, 1993. 1-26. p. Bibliogr. 25-26. p.
 • Utóhang a fizikai és a gazdasági mérésről. In: A mérés problémája a társadalomtudományokban, Bp. : OMIKK : TÁRKI, 1993. 120-124. p.
 • On measuring growth. Bp. : Institute of Economics HAS, 1993. (Reprints; No.4) Ex: Structural Exchange and economic dynamics, 1992. No. 1. 93-102.p.
 • The trap of monetary equilibrium. In: Economic Systems Research, 1993. No.2. 113-121.p.
 • Money-flow computations. (W. Leontieffel) Economics Systems Research, 1993. No.3. 225-233.p.

1994.

 • Ódondászat, avagy van-e kétszáz éves ciklus? : Beszámoló egy új kutatás kísérletéről. In: Közgazdasági Szemle, 1994. 1.sz. 49-63. p.
 • Old Hungarian prints or does the 200 year cycle exist? In: Acta Oeconomica, 1994. No.1-2. 163-182. p.
 • A GDP mérése proxyk segítségével : Jánossy Ferenc módszerének idősoros alkalmazása. In: Közgazdasági Szemle, 1994. 11.sz. 949-966. p.

1995.

 • Növekedés, csőd és ciklusok : (A végtelen modell csonkítása és spektruma). In: Közgazdasági Szemle, 1995. 7-8. 650-666. p.
 • The Hungarian GDP, as measured by proxies (appraisal of the short-cut method of F. Jánossy). In: Acta Oeconomica, 1995. No.1-2. 69-94. p.
 • Bevezető : 25 éves a Rajk László Szakkollégium. In: Közgazdasági Szemle, 1995. 3.sz. 217-218. p.
 • Thijs ten Raa: Linear Analysis of Competitive Economies : (Versenygazdaságok lineáris elemzése). LSE Gazdasági Kézikönyvek sorozat. Harvester/Wheatsheef, New York, London, Toronto, Sidney, Tokyo, Singapore. - 179 p.+index. In: Közgazdasági Szemle, 1995. 9.sz. 896. p.
 • Tranction and spectrum of the dynamic inverse. In: Economic Systems Research, 1995. No. 3. 235-247. p

1996.

 • Kényszerpályán a világ? In: Közgazdasági Szemle, 1996. 1.sz. 30-44. p.
 • Közép-Európa lobotómiája: Social studies of science Vol. 25. No. 4. : EASST Special Issue 611-887 p. Sage Publications. A különszám szerkesztői: Balázs Katalin, Wendy Faulkner és Uwe Schimank. In: BUKSZ, 1996. 2.sz. 213-216. p. (A folyóirat különszámának ismertetése)
 • Töredelmes búcsúzás [a Közgazdasági Szemle szerkesztőbizottságától]. In: Közgazdasági Szemle, 1996. 9. sz. 826. p.
 • A monetarizmus kiskátéja. In: Monetarizmus: múlt és jelen. (Szerzők: Bródy, A - Horváth, J - Hüvely, I - Kiss, E - Krasznai, Z - Molnár, L - Orosz, I - Pete, P - Pethő, B - Romsics, I - Samuely, L.) MTA Debreceni Akadémiai K.i Bizottsága-Friedrich Ebert Alapítvány 1996. Debrecen, 17-26. p.

1997.

 • A kétszáz éves ciklus és az Egyesült Államok.(A növekedési ráták alakulása). In: Közgazdasági Szemle, 44.évf. 2.sz. 1997. 113-123.p.
 • A piac és az egyensúly : A neumanni és a kvázi-hamiltoni rendszer. In: Közgazdasági Szemle, 1997. 9.sz. 738-755. p.
 • A Leontief-mátrixok második sajátértékéről. In: Szigma, 1997. No.1-2. 1-5. p.
 • The second eigenvalue of the Leontief matrix. In: Economic Systems Research, 1997. No. 3. 253-258. p.

1998.

 • Az újraelosztásról. In: Közgazdasági Szemle, 1998. 9.sz. 816-834. p.
 • A növekedési ciklusok és a pénz : A legegyszerűbb hullámmátrix és alakzatai. In: Szigma, 1998. 3. sz. 67-80. p.
 • Teória : Neumann, Leontief. In: 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp.: BKE, 1998 770-787. p.

1999.

 • A kétszáz éves ciklus és az Egyesült Államok - II. : A kamatráták alakulása. In: Közgazdasági Szemle, 1999. 1.sz. 35-44. p.
 • Rövid vagy hosszú ciklus? : Új előrejelzés az ezredfordulóra. In: Közgazdasági Szemle,1999. 7-8.sz. 701-708. p.
 • Jövőnk biztosan múltunk elemeiből alakul : Beszélgetés Bródy Andrással / Az interjút készitette Bekker Zsuzsa. In: Közgazdasági Szemle, 1999 10.sz.. 930-935. p.
 • Birthday greetings to Andras Brody. In: Acta Oeconomica, 1999. No. 3-4. 413-415. p.
 • A közgazdasági gondolatok piaca. In: Társadalom és gazdaság Közép- és Kelet-Európában 1999. 2.sz. 7-19. p.
 • A long monetary swing. In: Economic Systems Research, 1999. 11. No. 2. 127-138. p.

2000.

 • A rövid ciklus és enyhítése. Racionalitás és méltányosság, Bp.: Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2000. 388-401. p.
 • A magyar felsőoktatás ingadozásairól. In: Közgazdasági Szemle, 2000. 10. sz. 817-831. p.
 • A wave matrix. In: Structural Change and Economic Dynamics, 2000. No. 1-2. 157-166. p.
 • The monetary multiplier. In: Economic Systems Research, 2000. No. 2. 215-219. p.

2002.

 • Bevezetés a mozgáselméletbe. In: Közgazdasági Szemle, 2002. 2. sz. 93-104. p.
 • Gazdasági számvetés : Tőkék és áramlatok. In: Közgazdasági Szemle, 2002. 11. sz. 943-959. p.

2003.

 • Arány, ütem és forma : A ciklusok alaktanához. In: Közgazdasági Szemle, 2003. 2. sz. 136-151. p.
 • Kautz Gyula a szocialista utópiákról. In: Tantörténet és közgazdaságtudomány Bp. : Aula, 2003. 101-114. p.
 • Neumann modellje és a ciklusok. In: Competitio, 2003. 2. sz. 14-19- p.

2004.

 • The implicit dynamics of the von Neumann growth model. In: Acta Oeconomica, 2004. No. 1. 63-72. p.
 • Ekvivalens árrendszerek. In: Szigma, 2004. 1-2. sz. 61-65. p.
 • Az átfutási idő hatása. In: Közgazdasági Szemle, 2004. 1. sz. 66-76. p.
 • Leontief zárt dinamikus modellje : Megoldások és értelmezések. In: Közgazdasági Szemle, 2004. 10. sz. 924-935. p.
 • Near Equilibrium. Aula Könyvkiadó, Bp. : 2004. 144 p.

2005.

 • A multiplikátor és története. In: Közgazdasági Szemle, 2005. 4. sz. 402-416. p.
 • Az input-output módszer hibatűrése. In: Közgazdasági Szemle, 2005. 10. sz. 723-735. p.
 • Wassily Leontief (1905-1999). In: Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-2004. Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. 137-148. p.

2006.

 • Meddig az eddig? : A gazdasági körforgás tartama. In: Közgazdasági Szemle, 2006. 5. sz. 452-464. p.

2007.

 • A nemzeti vagyon. In: Közgazdasági Szemle, 2007. 3. sz. 233-497. p.
 • A ciklus oka és hatása. In: Közgazdasági Szemle, 2007. 10.sz. 903-914. p.

2008.

 • A Goodwin-modell szimmetriái : Gazdasági paradigmák ellentéte és békülése. (Ábel Istvánnal) In: Közgazdasági Szemle, 2008. 4. sz. 333-343. p.
 • Az elfeledett ember. A Nagy Levertség egy új története: Amity Shlaes: The forgotten man. A new history of the Great Depression Harper Collins, New York, 2007, 464 p. In: Közgazdasági Szemle, 2008. 5. sz.. 464-467. p.

2009.

 • A tartós depresszióról - a tőzsdeindex mozgása. In: Közgazdasági Szemle, 2009. 2. sz. 119-132. p.
 • Jinjunghang - zhouqi zengzhang linlunyanjiu. Peking : 2009. 147 p. (A Near Equilibrium kínai kiadása)

2010.

 • Amends of an old feud : Goodwin's flair for the law of conservation. (Ábel Istvánnal) In: Acta Oeconomica, 2010. No. 2.127-141. p.
 • Fejlődés vagy növekedés In: Közgazdasági Szemle, 2010. 12. sz. 1075-1086. p. (Posztumusz megjelenés)

2011.

 • Growth or development? In: Acta Oeconomica, 2011. No. 2. 131-142. p. (Posztumusz megjelenés)